Лидери

САВА КОВАЧЕВ, ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА „КОЛУБАРА МЕТАЛ”,
О ПОСЛОВАЊУ ДУГОМ ВИШЕ ОД ПОЛА ВЕКА
Трчати трку, бити први
Прилагођавајући се пословним трендовима, подмлађени тим стручњака ове еминентнекомпаније широм света пројектује, производи, монтира, одржава и ревитализујепостројења у рударској индустрији по систему „кључ у руке”

 

После издвајања из Рударског басена „Колубара”, „Колубара Метал” је у машиноградњи постала лидер на Балкану и у овом делу света. Ова компанија, иако је остала у стопроцентном власништву државе, веома успешно послује.
– Период транзиције, кроз који сада пролази српска машиноградња, у свим земљама је био болан – каже за Националну ревију Сава Ковачев, генерални директор „Колубаре Метала”. – Ми још нисмо завршили тај посао, предстоји нам процес приватизације. Јубилеј, педесет пет година рада, дочекујемо у деликатном тренутку који је обележен експанзијом енергетског сектора, дугим роковима испоруке сировина и полуфабриката, као и сталним растом њихових цена. Па ипак, инсистирамо на развојној пословној политици и окренутости ка будућности.
Са око 2.700 запослених, међу којима је 160 инжењера, „Колубара Метал” је један од малобројних произвођача опреме за рударску индустрију у Европи који реализацију ма ког посла у овој области могу да понуде по систему „кључ у руке”. Стога партнери и јесу фирме од светског угледа, међу којима су „TyssenKrupp”, „Takraf”, FAM, SKF, „Voiht”, које послују на свим континентима.
– Да бисмо задржали и учврстили то своје лидерство на Балкану, циљ нам је да се врло брзо, током наредних неколико година, у свим елементима пословања у потпуности изједначимо са фирмама сличних производних могућности у свету – каже Сава Ковачев. – Отворена и активна пословна политика фирме огледа се у сарадњи и блиском партнерству са најјачим и најквалитетнијим светским фирмама из области машиноградње. То несумњиво унапређује наша знања и могућности, отварајући нам врата не само за трансфер најсавременије и најсофистицираније технологије у Србију, већ и за стално присуство компаније „Колубара Метал” на избирљивом светском тржишту.
Осим реализације појединачних пројеката у процесној и рударској индустрији, „Колубара Метал” серијски производи транспортне ваљке и газишта за домаће и страно тржиште. Пратећи трендове у делатности којом се баве, у „Колубари Металу” размишљају и о пословима са обновљивим изворима енергије.
Да би се задржали трендови успешности у све јачој конкуренцији, „Колубара Метал”, каже директор Ковачев, настоји да стално шири лепезу своје понуде. Квалификовали су се за послове изградње и одржавања далековода и преносних система електричне енергије на разним напонским нивоима, за производњу електронске и опреме за телекомуникацију и телефонију, али и за ревитализацију електромотора од 1,5 КW до 1,5 МW. Склопљен је уговор са компанијом SKF из Гетеборга за добијање сертификата. Тако је „Колубара Метал” први овлашћени сервисер ове угледне фирме у Европи за сервис и ремонт електромотора.

ТИМ ЗА ЦЕО СВЕТ

„Колубара Метал” тренутно практично нема релевантну конкуренцију у овом делу Европе. То потврђује и низ великих послова које је ова фирма урадила или ради током последње две до три године. Након хаварије великог багера SchRs 1760, инжењери и мајстори „Колубаре Метала” су, по сопственом пројекту, демонтирали багер и тренутно раде на монтажи и укључивању у производњу овог постројења важног за српску енергетику.
Затим, „Колубара Метал” је преселила и ревитализовала багер SRs 1301 из Немачке (глодар 10), багер средње класе (1600 тона), који надомешћује недостајуће капацитете на површинском копу „Поље Д” колубарских рудника.
„Колубара Метал” је и водећи домаћи партнер за реализацију јаловинског система за површински коп „Тамнава – Западно поље”.
У четири од пет пакета за нови транспортни систем на површинском копу угља „Тамнава Запад”, „Колубара Метал” је главни домаћи подиспоручилац фирмама које су добиле посао на међународном тендеру: „TyssenKrupp”, FAM, ABB, „Takraf”. Овај посао, од кључног значаја за функционисање ЕПС-а, вредан је више од 70 милиона евра. „Колубара Метал”, при том, учествује у реализацији са око 25 милиона евра, испоручујући више од 9.000 тона опреме, наводи Ковачев.
За обезбеђење производње угља на површинским коповима Рударског басена „Колубара”, ова компанија ремонтује, поред роторних багера и одлагача, и специјалне машине, бандвагене, а тренутно су у ревитализацији и четири машине (два багера и два бандвагена) у руднику „Костолац”.
Заједно са неколико познатих експертских кућа, „Колубара Метал” развија пројекат мониторинга комплетних справа за експлоатацију, што се сматра најновијим техничким трендом у свету. Ковачев истиче да им је циљ смањење или потпуно елиминисање непредвиђених застоја. Учињено је много и у осавремењавању пројектних капацитета, као и комплетног система пословања.
– Базично софтверско унапређење, модернизација пословних способности и уређење свог пословног система су међу нашим приоритетима. На пример, најсавременији софтверски систем SAP за управљање пословним процесима, благовремено набављен и имплементиран, омогућава нам да не заостајемо за конкуренцијом. Тако смо, сами или са нашим немачким партнерима, конкурентни за добијање важних послова у Румунији, Бугарској, Грчкој, али и у Аустралији, Индокини, Ирану, Ираку, Јужној Африци и Јужној Америци. Од „Krupp Canada” смо добили потврду за учешће у пројекту издвајања нафте из уљаних шкриљаца – набраја Ковачев.
План менаџмента „Колубаре Метала” је да у наредне три године 50 одсто прихода компаније остваре изван РБ „Колубара” и ЕПС-а. Прилагођавајући се пословним трендовима, подмлађени тим стручњака и радника ове успешне фирме нуди пројектовање, ревитализацију, производњу и монтажу опреме по систему „кључ у руке”.

ОД ПРОЈЕКТОВАЊА ДО МОНТАЖЕ

Једна од основних делатности „Колубаре Метала” је инжењеринг. Ради се по највишим стандардима, по сопственим или пројектима споља. После дугогодишњих искустава у монтирању и одржавању, у овом предузећу почели су да раде пројектовање комплетних транспортних система, са пресипним местима и бункерским постројењима, пројектовање хала и осталих челичних конструкција, подсклопова за машине и постројења на површинским коповима (роторне багере, ведричаре, одлагаче...), процесна постројења (прерада угља, камена...). Развијено је управљање ревитализационим процесом по сопственој методологији, као и систем прорачуна појединих елемената челичних конструкција или машинских делова (редуктори са прибором, бубњеви).
Инжењеринг и пројектовање прати и сопствена производња, где је развијен Профитни центар за производњу и регенерацију са производним погонима.
Међутим, монтажерски послови највише су допринели угледу „Колубаре Метала”. Њен погон за монтажу настао је почетком 1974. У саставу „Колубара Метала” погон „Монтажа” послује од 1978. Овај погон обавио је монтажу и пуштање у погон многобројних објеката рударске, процесне и друге индустрије у земљи и иностранству. Монтажери овог погона монтирали су око 85 одсто целокупне опреме ЈП РБ „Колубара” (на свим површинским коповима), нову сушару и нову топлану „Вреоци”, три фазе Суве сепарације „Вреоци”, допрему угља, депонију и дробилану „Тамнава”, комплетну опрему површинског копа „Осломеј” у Кичеву, прву и другу фазу површинског копа „Суводол” у Битољу (Македонија), неколико багера у Костолцу, опрему површинских копова „Станари” у Добоју и „Омарска” у Приједору (Српска)... И толико тога још!
Монтажери ове фирме доказали су се и на великим иностраним градилиштима. Монтирали су комплетне блокове термоелектране „Даура” у Ираку, снаге 2x110МW (у кооперацији са „Термоелектром”), затим постројење за претовар и транспорт алуминијумске руде из бродова у Абу Дабију, Емират Дубаи. Урадили су и постројење за дробљење и сепарацију камена у Ираку (кооперација са „Гранит-Пешчаром” из Љига), учествовали и у монтажи нуклеарне електране „Кршко” (као кооперант „Хидромонтаже” из Марибора). Урадили су и постројење за пријем и прераду руде „Рудни Двор” у „Ферониклу” из Глоговца, у српској покрајини Косово и Метохија (такође као кооперант носиоца монтажних послова „Хидромонтаже” из Марибора)... И толико тога још!
„Колубара Метал” је сваке године обавља бројне ремонте, одржавање и ревитализацију опреме у Рударском басену „Колубара”, ЕПС-у и шире (РБ „Костолац“, ТЕ „Колубара“, ТЕНТ у Обреновцу, али и у електранама „Пљевља”, „Угљевик”, „Гацко”). Капацитети „Колубаре Метала” ангажовани су у РБ „Колубара” на следећим пословима: електромашински ремонт рударске опреме и средстава вуче, одржавање термотехничких инсталација, одржавање телекомуникационих и електроенергетских веза, система и трафостаница.
„Колубара Метал“ једина на Балкану има специјализовану екипу која се, по сопственој методи, бави мерењем тежине и одређивањем положаја тежишта горње градње роторних багера, одлагача, самоходних трака, депонијских и других рударских  машина, чији је циљ контрола пројектованог тежишта у функцији провере стабилности справе. У току је акредитација Лабораторије за мерења и испитивања коју ће извршити Српско акредитационо тело (САТ), чиме ће мерне методе у примени бити признате од свих релевантних инситуција.

***

Старт из мале радионице
Предузеће „Колубара Метал” је основано 1953. у малој централној радионици Рударског басена „Колубара”. Ширењем угљенокопа, посао одржавања машина и опреме постајао је све захтевнији. Тако је, заједно са коповима, расло и јачало и предузеће „Колубара Метал”.

***

Утакмица
Савремено опремљени Пројектно-конструкциони биро, са специјализованом рачунарском мрежом, људима обученим за пројектовање уз прорачуне базиране на коначним елементима, најзад искуство стечено на многобројним пословима у земљи и иностранству, омогућавају „Колубари Метал” да просперира као модерна фирма, способна да испуни најкомпликованије захтеве клијената и издржи непрестану тржишну утакмицу.

***

„Елмонт”
Компанија „Колубара Метал” посебно је поносна својим погоном „Елмонт” у Лајковцу, основаним 1969. године. То мало електро-машинско, монтажно и производно предузеће, које је по оснивању запошљавало осам радника, као самостално послује до 1983. Тада улази у састав тадашњег СОУР РЕИК „Колубара” у Лазаревцу, тачније у „Колубару Метал”, а од 1990. у ЕПС.
Данас је погон „Елмонт” организован у четири радне јединице: „Енергетика, „Телекомуникације, „Метални погон и „Одржавање.

 

Женско иновативно
предузетништвo
Искуство
као подршка


Реализацију
пројекта подржало

Кабинет Министра
за иновације и
технолошки развој

-----------------------


У продајним
објектима Трафике
од сада можете купити
Националну ревију

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 81 - руски

Србија - национална ревија - број 80 - руски

Србија - национална ревија - број 79 - руски

Србија - национална ревија - број 78 - руски

Србија - национална ревија - Туризам 2020.

Србија - национална ревија - Број 77

Србија - национална ревија - Број 76

Србија - национална ревија - Број 75Србија - национална ревија - Франкфурт
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - ПекингСрбија - национална ревија - број 74
Србија - национална ревија - број 73
Serbia - National Review, Leipzig
Србија - национална ревија - број 72Туризам 2019.Србија - национална ревија - број 71Србија - национална ревија - број 70
Србија - национална ревија - број 69Србија - национална ревија - број 68Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију