Енергија

„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА” КАО НОСИЛАЦ ПРИВРЕДНОГ И ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА У СЕВЕРНОЈ СРПСКОЈ ПОКРАЈИНИ
Формуле регионалног лидера
„Настојимо да изазове предвиђамо и са њима се суочимо на време, пре него што они постану проблем”, каже др Тихомир Симић, директор ове компаније. „Тако смо зауставили губљење вредности онога што је претходним вишедеценијским трудом стварано, тако смо превазишли ранију стагнацију, на томе темељимо очекивање позитивних пословних и финансијских резултата у 2011, након претходне четири негативне године. Дакле, формула је једноставна, колико и захтевна: сачувати постојеће, саградити ново, интегрисати модерно и технолошки боље”


Испуњени дневник уређења, унапређења, убрзавања и побољшања ефикасности рада на свим пољима – то је обележје пословања „Електровојводине” у протеклих годину дана. Завршено је саображавање са новим законским оквирима, превазиђени су неки ранији недостаци, настављено подмлађивање стручног кадра, уведени најсавременији управљачки алати и за пословни и за технички део компаније, примењени високотехнолошки модели који несумњиво представљају будућност.
– Показали смо способност да динамично развијамо сами себе, истовремено остварујући високе пословне резултате, подижући степен наплате и смањујући губитке и крађу електричне енергије. Активно смо реализовали и пилот-пројекте од значаја за „Електропривреду Србије”. То је нашу компанију истакло као реално могућег лидера у електродистрибутивној делатност у региону – каже др Тихомир Симић, директор „Електровојводине” у Новом Саду. – Наравно, то није могуће постићи без потпуне посвећености сваког од наших 2.500 запослених да се обезбеди енергетска сигурност и квалитетна испорука електричне енергије, по међународним стандардима, за привреду и грађане у покрајини.
За људе у „Електровојводини” друштвена и корпоративна одговорност  није тек помодна поштапалица, него начело изнад свих других и стални императив. Отуд преко 40 милиона евра инвестиција у електроенергетску и пословну инфраструктуру, партнерство са готово свим локалним самоуправама, градом Новим Садом, покрајинском владом... Отуд подршка хуманитарним акцијама, пројектима у култури, спорту, образовању, заштити животне средине...
– Настојимо да изазове предвиђамо и са њима се суочимо на време, пре него што они постану проблем – додаје директор Симић. – Тако смо зауставили губљење вредности онога што је претходним вишедеценијским трудом стварано, тако смо превазишли ранију стагнацију, на томе темељимо очекивање позитивних пословних и финансијских резултата у 2011, након претходне четири негативне године. Дакле, формула је једноставна, колико и захтевна: сачувати постојеће, саградити ново, интегрисати модерно и технолошки боље.

МОДЕРНИЗАЦИЈА НАЛОГ ВРЕМЕНА

Већ je у потпуности препознатљиво да је „Електровојводина” одговорни покретач и носилац привредног развоја, као и унапређења животног стандарда свих грађана у северној српској покрајини. Деловање ове компаније, њена визија и поимање сопствене мисије, усклађени су са развојним активностима Универзитета у Новом Саду, Матице српске, новосадског Факултета техничких наука, институтâ „Никола Тесла” и „Михајло Пупин”, али и одређени сарадњом са Европским саветом за обновљиве изворе енергије из Брисела, Институтом за европске послове из Дизелдорфа и компанијама „Сименс”, „Шнајдер”, ДМС, АББ и многим другим.
Крајњи циљ су квалитетна и поуздана испорука, задовољан и лојалан купац.
Купац мора добити пажњу и бригу 24 сата дневно. И када треба да буде информисан о својој потрошњи, и када треба да му буде решен неки проблем у квалитету достављене електричне енергије, и када треба да оствари неке погодности. У сарадњи са Развојном банком Војводине, ова компанија промовисала је „лојалити програм” и лансирала прве енергетске платне картице, како би купцима омогућила лакше услове за плаћање утрошене електричне енергије.
– И увођењем новог Билинга, Тотал-Обсервера, Протиса, јединственог шифрарника материјала, електронског уређења набавки роба и услуга, електронског потписа, „Електровојводина” се припрема за нове промене у окружењу: слободно тржиште електричне енергије, конкуренцију, увођење обновљивих извора енергије... Бићемо спремни да своје пословање подигнемо на још виши ниво, да обезбедимо задовољство и запослених и власника капитала, као и свих наших клијената – каже директор Симић.
Како смо писали, у том светлу треба посматрати и овогодишње пуштање у рад потпуно реконструисаних трафостаница „Нови Бечеј” и „Србобран”, садашњу реконструкцију и изградњу више капиталних електроенергетских објеката (трафостанице „Вршац 1” и „Вршац 2”, „Сремска Митровица 1”, „Нови Сад 7” и „Инђија 2”). Заједно са локалним самоуправама, у овој години доста је уложено у инфраструктурно опремање индустријских и радних зона, чиме се доприноси привлачењу свежег инвестиционог капитала и запошљавању.
Поред тога, „Електровојводина” је потпуно дигитализовала говорне радио-везе у диспечерском управљању на подручју Срема. Пројекат „Дигитални Срем” је и одговор на повећане захтеве за брзином и ефикасношћу у управљању системом.
– Даља модернизација пословања је, једноставно, налог времена – додаје директор Симић. – Подизање квалитета испоручене електричне енергије, побољшање погонске спремности, смањење губитака у дистрибуцији, припрема су наше компаније за технолошке изазове који нас чекају. Неки од тих изазова су „паметне мреже” (Smart Grids), производња енергије из обновљивих извора, побољшање енергетске ефикасности... За власника капитала у „Електровојводини” је добра вест да ова компанија има знање, стручност и одлучност да то и постигне.
Колективна брига о стабилној енергетској садашњости и сигурној будућности градивни је елемент свих визија и стратегија развоја, од пољопривреде до високих технологија, од социјалних матрица до породице и појединца – закључује први човек „Електровојводине”.


***

Сијалице
За испоруку електричне енергије значајно је функционисање целог система. „Електровојводина” је на важност енергетске ефикасности указала и поделом „штедљивих сијалица” купцима, што је допринело даљем учвршћењу њеног позитивног имиџа. Поред осталог, тако је поново афирмисан стални постулат компаније да јој је на првом месту задовољан и лојалан купац.

***

Чисте технологије, обновљиви извори
Сумирајући недавни Пети међународни форум о обновљивим изворима енергије, одржан у оквиру „Дана енергетике 2011” у Новом Саду, под покровитељством „Електровојводине” и покрајинске владе, директор ове компаније Тихомир Симић каже:
 – Више од 500 учесника, и досад највећи број пријављених радова, укључујући и саопштења врхунских стручњака из ове области, оних из компанијâ и оних са универзитетâ, поново потврђују: брига за енергетску сигурност сваке земље и нације представља темељ свих размишљања о бољем животу грађана, о модерној и развијеној економији, о запошљавању. А коришћење обновљивих извора енергије, заштита природе и њених ресурса, неопходан су предуслов за то, као и за заустављање даље девастације наше уздрмане цивилизације.

 

Женско иновативно
предузетништвo
Искуство
као подршка


Реализацију
пројекта подржало

Кабинет Министра
за иновације и
технолошки развој

-----------------------


У продајним
објектима Трафике
од сада можете купити
Националну ревију

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 81 - руски

Србија - национална ревија - број 80 - руски

Србија - национална ревија - број 79 - руски

Србија - национална ревија - број 78 - руски

Србија - национална ревија - Туризам 2020.

Србија - национална ревија - Број 77

Србија - национална ревија - Број 76

Србија - национална ревија - Број 75Србија - национална ревија - Франкфурт
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - ПекингСрбија - национална ревија - број 74
Србија - национална ревија - број 73
Serbia - National Review, Leipzig
Србија - национална ревија - број 72Туризам 2019.Србија - национална ревија - број 71Србија - национална ревија - број 70
Србија - национална ревија - број 69Србија - национална ревија - број 68Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију