Знање

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА АКРЕДИТОВАНА И ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Нови образовни искорак
Стратегијски финансијски менаџмент, Менаџмент пословних процеса и Менаџмент рачуноводства, контроле и ревизије – то су три студијска програма другог степена високог образовања у овој угледној школи. На сваки може да се упише по 50 студената. Стиче се звање специјалисте струковних студија (profesional master). Упис управо почиње


Највећа је државна школа и има најдужу традицију у области вишег образовања, а сада је лидер у високим струковним студијама у Србији. Реализује модерне студијске програме високог струковног образовања акредитоване по начелима Болоњске конвенције.
Према решењу Националног савета за високо образовање, успешно је окончан и поступак акредитације специјалистичких струковних студија у Београдској пословној школи (други степен високог образовања), и то на следећим студијским програмима:
• Стратегијски финансијски менаџмент
• Менаџмент пословних процеса
• Менаџмент рачуноводства, контроле и ревизије.
На основу тога, Министарство просвете и науке Републике Србије издало је допуну дозволе за рад Београдској пословној школи – Високој школи струковних студија. На сваки студијски програм специјалистичких струковних студија може да се упише по 50 студената.

МАЛИ УПИСНИ УПИТНИК

Шта су неопходни предуслови за упис на специјалистичке струковне студије у Београдској пословној школи?
Уобичајено: завршене основне струковне или основне академске студије у трогодишњем трајању, односно остварених 180 ЕСПБ бодова.

Како се утврђује редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија?
Једноставно: на основу опште просечне оцене остварене на основним струковним или основним академским студијама, као и дужине трајања претходних студија.

Има ли неко предност приликом уписа?
Према закључку Наставног већа Београдске пословне школе, предност приликом уписа на специјалистичке студије имају кандидати који су завршили основне струковне студије високог образовања или (сагласно члану 127. Закона о високом образовању) остварили право на усклађивање стручног назива у овој школи.

Какво звање стиче онај ко заврши други степен високог образовања, односно специјалистичких струковних студија?
Стиче звање специјалисте струковних студија (profesional master) и укупно 240 ЕСПБ.

Где и како се уписати на ове студије за школску 2011/2012?
Заинтересовани кандидати могу се уписати у Служби за специјалистичке студије Београдске пословне школе (други спрат, канцеларија 202), сваког радног дана од 14,00 до 16,00 часова, почев од 19. септембра 2011.

Има ли детаљнијих информација о томе?
Све их можете наћи на сајту Београдске пословне школе: www.bbs.edu.rs.

Женско иновативно
предузетништвo
Искуство
као подршка


Реализацију
пројекта подржало

Кабинет Министра
за иновације и
технолошки развој

-----------------------


У продајним
објектима Трафике
од сада можете купити
Националну ревију

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 81 - руски

Србија - национална ревија - број 80 - руски

Србија - национална ревија - број 79 - руски

Србија - национална ревија - број 78 - руски

Србија - национална ревија - Туризам 2020.

Србија - национална ревија - Број 77

Србија - национална ревија - Број 76

Србија - национална ревија - Број 75Србија - национална ревија - Франкфурт
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - ПекингСрбија - национална ревија - број 74
Србија - национална ревија - број 73
Serbia - National Review, Leipzig
Србија - национална ревија - број 72Туризам 2019.Србија - национална ревија - број 71Србија - национална ревија - број 70
Србија - национална ревија - број 69Србија - национална ревија - број 68Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију