Представљање

РАДИША КОСТИЋ, ДИРЕКТОР ПД „ЕЛЕКТРОИСТОК–ИЗГРАДЊА”
На крилима високог напона
Лидер у изградњи и реконструкцији високонапонских електроенергетских постројења, ова компанија дуге традиције потврдила је реноме послујући са најпознатијим светским корпорацијама из своје и сродних области. Досадашња првенствена усмереност ка тржишту Југоисточне Европе сада бива проширена продором на Блиски Исток


За близу пет деценија постојања и рада, Привредно друштво „Електроисток–Изградња”, чије је седиште у Београду и организациони део у Нишу, доспело је у сам врх листе компанија ове врсте у Југоисточној Европи. То је постигнуто врхунским квалитетом у пословима консалтинга, инжењеринга, изградње, реконструкције, ремонта, монтаже и одржавања електроенергетских постројења високог напона (до 400kV). Ово предузеће је међу не баш бројним српским која су успешно одолела свим дводеценијским транзиционимискушењима и потресима, успешно се прилагођавајући новим околностима овдашњим и помно пратећи светски технолошки напредак. А у временима оваквих нестабилности и обрта није лако одржати висок квалитет рада, по чему су одавно препознатљиви.
– Наше предузеће основано је 1961. Звало се „Погон за пројектовање и изградњу” и пословало је у саставу Предузећа за пренос електричне енергије „Електроисток”, којe је било део „Здружене електропривреде Србије”– каже директор ПД „Електроисток–Изградња” Радиша Костић. – У почетку се бавило пројектовањем и извођењем електромонтажних радова при реконструкцији и проширењима постојећих трансформаторских станица преносне мреже Србије, као и изградњом нових, њиховим ремонтом и одржавањем. Такође, пројектовали смо, израђивали и монтирали челичне елементе трансформаторских станица, те обављали електромонтажне радове. Учествовали смо и у већим ремонтима и хитним интервенцијама у трансформаторским станицама и на преносној мрежи.
Давна реализација програма изградње преносне мреже од 110 киловата у Србији, због бројних проблема са испорукама материјала и опреме, наметала је потребу да овај Погон преузме и изградњу нових трансформаторских станица.
Почетком 1969. „Погон за пројектовање и изградњу”преузима електромонтажне радове на изградњи трансформаторске станице 400/200kV „Београд 8”, инсталисане снаге два пута 400MVA. Била је то станица са највишим напоном у тадашњој јужнословенској држави.
– Крајем 1973. почели смо да радимо и извођачку и радионичку документацију, што је омогућавало да се понекад паралелно и усаглашено изводе пројектовање, градња, монтажа опреме и њено практично проверавање – додаје директор Радиша Костић. – Од 1972. до 1978. изградили смо двадесет шест нових трансформаторских станица у високонапонској мрежи „Електроистока” у Нишу, Новом Саду, Крагујевцу и на Косову и Метохији.

СТАЛНО ОСВАЈАЊЕ НОВИХ ОБЛАСТИ

У оквиру трансформације „Електропривреде Србије”, одлуком Управног одбора „Електроистока” и Владе Србије, од 30. јуна 2005. ова компанија наставила је да послује самостално. Осим у пословима за свог оснивача, „Електромрежу Србије”, и за „Електропривреду Србије”, висок квалитет потврђен је и кроз веома успешну сарадњу са великим светским компанијама као што су „US Steel", „Holcim”, „Messer", „Kronspan”, „Siemens”, „АВВ”, „АRЕVА", „Schneider-Electric", „Moeller".
– Наша компанија првенствено је била усмерена ка тржишту региона. Сада се окрећемо и према Блиском Истоку. Планирамо да тамо отворимо огранак и очекујемо значајне послове у заједничком наступу са реномираном компанијом „АСC” из Абу Дабија - каже Костић.
„Електроисток–Изградња” данас је савремено конципирана и технички високо оспособљена фирма за све врсте електро и грађевинских радова у савременим AIS и GIS електроенергетским постројењима. Бави се инжењерингом, врши техничку контролу главних пројеката, сарађује са свим реномираним произвођачима опреме (што подразумева и присуство у фабричким испитивањима наручене опреме), припрема стручне податке за инвеститоре.
– Ми и пројектујемо. Израђујемо главне електропројекте, извођачке пројекте, пројекте изведеног стања, пројекте контролних и релејних ормана AC и DC развода – упућује нас у финесе свога посла директор Радиша Костић. – И данас градимо нове, али и ремонтујемо, модификујемо и проширујемо постојеће трафостанице напона до 400kV. Специјализовали смо се и за неопходне пратеће послове, почевши од монтажа носеће челичне конструкције, VN опреме, израде и монтаже кабловских регала и канала, полагања и повезивања напојних, контролних, сигналних и оптичких каблова. Успешно се бавимо монтажом и повезивањем управљачко-заштитних јединица AC и DC развода, батерија, инвертора и исправљача. Уз ове послове иде и испитивање VN опреме, са израдом протокола испитивања при примопредаји електроенергетских постројења.
Људи из електроструке знају вредност и сложеност тих послова. Овом списку делатности „Електроистока–Изградње” додајемо производњу различитих челичних конструкција, релејних ормана и панела за унутрашњу и спољашњу монтажу AC и DC развода, монтажу и ремонт електроенергетских трансформатора свих напонских нивоа, сушење и хемијску регенерацију изолационог уља, хитне интервенције у случају кварова на трафостаницама...
– Све ове послове обавља тим од 136 људи. Њих 21 су стручњаци са високом стручном спремом, 54 су квалификовани електромонтери и електротехничари, 33 су квалификовани бравари вариоци и фарбари, док се 28 бави осталим занимањима. Међу стручњацима са високом стручном спремом, 18 има лиценце за електрорадове и електропројекте. Тај обучени и уиграни тим добро је опремљен неопходним техничким средствима за рад, имамо функционалан возни парк, укључујући и специјална теретна возила.
За 45 година постојања, с поносом истиче директор Радиша Костић, компанија је стекла и потврдила завидне референце. До 2000. године учествовала је у градњи 84, а реконструисала 77 трафостаница, на даљински систем управљања прикључила је њих 63. Учествовала је у монтажи пет регионалних диспечерских центара и више матичних станица.
– И у новом миленијуму, од 2000. године на овамо, стручњаци „Електроистока–Изградње” учествовали су у реконструкцијама 59 трафостаница у својој земљи и изградњи 5 нових. Мало је већих места у Србији, БиХ, Црној Гори, у којима последњих година нису боравили и радили радници наше фирме – закључује Радиша Костић.

***

Тим
Поред директора Радише Костића, ову успешну компанију води тим који чине саветник директора Срећко Милић, технички руководилац Срђан Столица, руководилац Службе за финансијске, комерцијалне и опште послове Александар Лугоња, руководилац Службе монтаже Бранислав Срдић и руководилац Службе припреме Бојан Спремић.

 

Женско иновативно
предузетништвo
Искуство
као подршка


Реализацију
пројекта подржало

Кабинет Министра
за иновације и
технолошки развој

-----------------------


У продајним
објектима Трафике
од сада можете купити
Националну ревију

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 81 - руски

Србија - национална ревија - број 80 - руски

Србија - национална ревија - број 79 - руски

Србија - национална ревија - број 78 - руски

Србија - национална ревија - Туризам 2020.

Србија - национална ревија - Број 77

Србија - национална ревија - Број 76

Србија - национална ревија - Број 75Србија - национална ревија - Франкфурт
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - ПекингСрбија - национална ревија - број 74
Србија - национална ревија - број 73
Serbia - National Review, Leipzig
Србија - национална ревија - број 72Туризам 2019.Србија - национална ревија - број 71Србија - национална ревија - број 70
Србија - национална ревија - број 69Србија - национална ревија - број 68Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију