Неимари

БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ, ДИРЕКТОР НОВОСАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
Градити да нас надживи
Два нова моста преко Дунава, велика модерна марина, улазно-излазни Суботички и Сомборски булевар, централни градски пречистач отпадних вода, потпуно инфраструктурно опремање нове индустријске зоне и технолошког парка – капитални су пројекти који ће обезбедити брз развој и привредно јачање не само Новог Сада него и његове шире околине


Архитектура и градитељство Новог Сада плод су срећног преплета наслеђа, епоха, стилова, као и дугог народног искуства. Први баштиници те дуге неимарске традиције су стручњаци из новосадског Завода за изградњу града (ЗИГ). Наравно, изазови и проблеми са којима се они данас суочавају сасвим су друкчији у односу на неке минуле епохе. Упркос кризи и проблемима које она доноси, циљ је да Нови Сад настави да буде динамичан град који се развија у складну урбану целину, атрактивну за стране и домаће инвестиције. Да би то тако и било, ЗИГ чини све да буде стручни ослонац инвестицијама у комуналну инфраструктуру и побољшање квалитета живота Новосађана.
– То подразумева и побољшање саобраћајних решења у граду, нове јавне гараже у ужем центру, изградњу обилазница, проширивање улазних праваца у град, изградњу булевара, уређивање улица и тргова, ревитализацију паркова и очување хармоничних односа између постојећих објеката и целина са  онима који ће тек бити грађени – каже за Националну ревију Борислав Новаковић, директор ЗИГ-а. – Стратешки гледано, Нови Сад ће се у наредним годинама ширити на сремску обалу Дунава, на простор који је још пре четири деценије означен као резерва за проширење града. Донети су детаљни регулациони планови за три просторне целине на Мишелуку намењене за опште стамбене зоне, породично становање, парковске, спортске, туристичко-рекреативне садржаје. Локација обухвата близу 300 хектара коју је у наредном периоду неопходно, пре свега, комунално опремити, што је главна делатност Завода.
Приоритетне новосадске инвестиције у наредним годинама су, наводи Борислав Новаковић, изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа, изградња градског пречистача отпадних вода (уз претходно повезивање северног и јужног слива канализације) и комунално опремање грађевинског земљишта у индустријским зонама. Ефекти кризе унеколико ће бити амортизовани и тиме што ће инвеститорима бити понуђене већ опремљене локације за изградњу индустријских капацитета.
– Саобраћајна студија коју је за потребе града израдио Новосадски универзитет указује на неопходност изградње бар још два моста у Новом Саду.  Нови мост је наш апсолутни приоритет, пре свега зато што ће он бити решење за кључни градски проблем, нашу најслабију тачку: стање путне мреже и гужве у саобраћају. Тај проблем не може се решити у центру, већ дерегулацијом саобраћаја на самим прилазима, што мост управо и омогућава – каже Борислав Новаковић. – Мост је недељив од Сомборског булевара, који се још на улазу у град, код ГСП, одваја од Футошког пута, па се булеварима Цара Лазара и Цара Душана транзит усмерава ка Лиману, новом мосту и сремској страни. Очекујемо да ће тиме саобраћај од Бачке Паланке већ на улазу у град бити растерећен 30 одсто. То би растеретило и најоптерећенију трасу у граду: Футошку улицу, Јеврејску и Булевар Михаила Пупина.

У ДУХУ ДОБРОГ ДОМАЋИНА

У протеклих четири године град Нови Сад није добио финансирање ни једног пројекта из покрајинског Фонда за капитална улагања. Очекујући да ће се тај однос битно променити на боље, стручњаци ЗИГ-а интензивно припремају пројектно-техничку документацију за наведене нове инфраструктурне пројекте. Вредност тих капиталних објеката превазилази могућности финансирања само из буџета Града, поготову сада у условима светске економске кризе.
– Те велике подухвате, од виталне важности за Нови Сад, није могуће реализовати без помоћи Фонда за капитална улагања, Националног инвестиционог плана, Европске агенције за инфраструктуру – наглашава Новаковић. – Са друге стране, то подразумева припремљене пројекте, организациону, стручну и кадровску опремљеност ЗИГ-а, да би се (г)радило квалитетно, ефикасно и по европским стандардима.
Бориславу Новаковићу је, вели, изузетно драго што је чак 160 потенцијалних учесника преузело конкурсну документацију за урбанистичко-архитектонско уређење новосадског Трга Републике, јер то јасно говори о великој заинтересованости стручне јавности. У припреми је расписивање  сличног конкурса за Трг слободе са Позоришним тргом и Улицом Модене. Сви ови и бројни други захвати подразумевају и решавање великог проблема паркирања у центру града.
– На обе ове локације предвиђена је градња подземних гаража – износи Борислав Новаковић. – Припремићемо, ове године, и пројектну документацију за подземну гаражу код зграде Бановине. Тако ћемо избећи ситуацију у којој грађани, иако свесни да су нам гараже неопходне, одбијају сваку помисао да оне буду изграђене у близини њихове куће, и унапред  негодују због тога. Најизгледније је да ће прво, истовремено кад и будући трг, бити грађена гаража код Рибље пијаце. У расписаном међународном конкурсу   за идејно решење новог пословног објекта у Радничкој улици намењеног правосудним органима и градској управи, предвиђено је да тај објекат у свом саставу има и јавну гаражу.

***

Простор
– Грађевинско земљиште, тај главни градски ресурс, ограничено је и необновљиво. Изузетно ми је драго што смо са ЈП ”Железнице Србије” за само два месеца постигли смо договор о измештању њихове ранжирне станице. Тиме је решен проблем који је деценијама мучио наш град, ослобођена траса за изградњу друге фазе Суботичког булевара, али и прибављен нови значајан градски простор за пословно-стамбене објекте – каже Новаковић. – Преговара се и са Војском о уступању граду неких атрактивних локација и важних простора. Један од битних циљева Завода за изградњу града у наредном периоду је обезбеђивање нових локација и стварање услова за изградњу објеката за производњу, индустрију и технолошке паркове.

***

Потези унапред
– Након јавног позива за израду  пројектно-техничке документације за централни новосадски пречистач отпадних вода, уследиће усвајање стратегије за реализацију тог пројекта. Решавање проблема испуштања отпадне воде је неизоставни део нашег приближавања Европској Унији и стандардима које она има. То је пут којим Србија иде и ми не желимо да неспремни, без документације, сачекамо тренутак када треба аплицирати за предприступне фондове Европске Уније – каже Новаковић.

***

Сезона
– Из овогодишњег програма, у току су интензивне активности на реконструкцији стадиона ”Карађорђе”, као део припрема за одржавање Европског јуниорског првенства у атлетици чији је домаћин, ове године, Нови Сад. Део ове значајне спортске манифестације одвијаће се и на Ђачком игралишту, очекујем да ће убрзо и тамо почети предвиђени радови. Када првенство прође, ова два модерно уређена спортска објекта биће на располагању нашим спортистима, студентима и рекреативцима. Поред тога, управо почиње и дуго очекивано уређивање Улице Светислава Касапиновића на Детелинари чији становници могу очекивати нов коловоз, тротоаре, паркинг места и јавно осветљење. На лето нам предстоји изградња два најзначајнија саобраћајна коридора, Сомборског и Суботичког булевара, као и планиране обавезе у пројектима централног градског пречистача и новог моста преко Дунава – најављује Борислав Новаковић.

 

Женско иновативно
предузетништвo
Искуство
као подршка


Реализацију
пројекта подржало

Кабинет Министра
за иновације и
технолошки развој

-----------------------


У продајним
објектима Трафике
од сада можете купити
Националну ревију

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 81 - руски

Србија - национална ревија - број 80 - руски

Србија - национална ревија - број 79 - руски

Србија - национална ревија - број 78 - руски

Србија - национална ревија - Туризам 2020.

Србија - национална ревија - Број 77

Србија - национална ревија - Број 76

Србија - национална ревија - Број 75Србија - национална ревија - Франкфурт
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - ПекингСрбија - национална ревија - број 74
Србија - национална ревија - број 73
Serbia - National Review, Leipzig
Србија - национална ревија - број 72Туризам 2019.Србија - национална ревија - број 71Србија - национална ревија - број 70
Србија - национална ревија - број 69Србија - национална ревија - број 68Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију