Представљање

 „ПОШТА СРБИЈЕ” У РАЗВОЈУ НОВИХ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
Ера електронске државе
Пројекти електронске управе, у којима је „Пошта Србије” један од кључних носилаца, отвориће огромно поље могућности. Централни регистар матичних књига, Електронска евиденција о држављанима, Електронска размена података о грађанима, изградња 2.000 километара оптичке макрокомуникационе инфраструктуре дуж пруга, Постекспорт – битно ће променити начин функционисања државне администрације, моделе пословања, утицати на свакодневни живот грађана

Пише: мр Михаило Јовановић
дипл. инж.


Један од темеља трогодишњег стратешког плана „Поште Србије” је развој услуга електронске управе (еУправе). Као предузеће стопроцентно у власништву Републике Србије, које располаже широко распрострањеном инфраструктуром сваког типа (1.500 пошта са скоро 4.000 шалтерских радних места у сваком крају Републике, информационо-комуникациона мрежа најновије генерације која повезује све ове поште, обучени и мотивисани кадрови) и које није у плановима Владе Републике Србије за приватизацију, „Пошта Србије” усмерила је своје самоодрживо пословање и на пружање различитих услуга за потребе државне управе, локалне самоуправе и свих државних институција којима је у интересу коришћење овакве инфраструктуре. Овде ћемо дати преглед неких од најбитнијих пројеката еУправе у којима значајан допринос даје „Пошта Србије”.
Захваљујући првом пројекту еУправе у којем учествује „Пошта Србије” – Централном регистру матичних књига Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу – у овом тренутку више милиона грађана Србије могу да прибаве своје податке из матичних књига рођених у било којој градској или општинској управи у Републици. Овај пројекат један је од најзначајнијих у развоју еУправе у Србији. „Пошта Србије” је за потребе реченог Министарства обезбедила све информатичке, техничке и инфраструктурне предуслове за успостављање централног система за електронску обраду, складиштење података и чување другог примерка матичних књига.
Пројекат централног система матичних књига, веома амбициозан, прекретница је у развоју електронске управе. У врло кратком периоду омогућио је грађанима Србије не само то да могу да добију извод из матичних књига у било којој општини или матичном подручју, већ и да користе напредне електронске могућности овог система. Крајњи циљ пројекта је да грађани уопште не морају да ваде ове папирне документе.
Од 9. маја 2011. омогућено је да се из централног система издају изводи из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих) у свим градовима и општинама Србије. У централном систему се у овом тренутку налазе подаци из 27 градских и општинских управа које су предале на чување други примерак матичних књига (укупно 3.270.940 грађана, а у наредних три месеца, очекује се, број ће бити повећан за око 750.000). У седиштима свих матичних служби на територији Србије, могућност да добију изводе ван места где се воде могу користити грађани следећих градова и општина: Београд, Нови Сад, Крагујевац, Лесковац, Ваљево, Алексинац, Апатин, Бачка Топола, Чачак, Кикинда, Кучево, Нова Варош, Нови Бечеј, Пландиште, Панчево, Пожаревац, Смедерево, Сремски Карловци, Сврљиг, Темерин, Ужице, Врање, Жабаљ, Зрењанин, Лајковац, Врњачка Бања, Бечеј. У фази приступања и провере података су и Беочин, Кањижа, Ниш, Сомбор, Суботица, Жагубица, Мерошина, Владичин Хан, Бојник, Житорађа, Књажевац, Бела Паланка, Чајетина, Краљево.

БРЖЕ, КВАЛИТЕТНИЈЕ, ЈЕДНОСТАВНИЈЕ

Следећи пројекат еУправе у којем учествује „Пошта Србије” је Електронска размена података о грађанима и успостављање електронске евиденције о држављанима Републике Србије, који су покренули Министарство унутрашњих послова и Министарство људских и мањинских права, државне управе и локалне самоуправе. У складу са постављеним циљевима пројекта, очекује се да ће од јесени и практично заживети размена података о грађанима између министарстава, тако да ће, на пример, грађанима бити довољно да се појаве на шалтеру МУП-а приликом вађења нових биометријских докумената, док ће изводе из матичне књиге рођених или уверење о држављанству аутоматски повлачити у електронској форми.
Колико је значајна улога „Поште Србије” као предузећа које обавља универзалну поштанску услугу, али и које пружа услуге електронске управе (попут трговања бесплатним акцијама на шалтерима 1.500 пошта), говори и чињеница да је за шест месеци 2008. године на шалтерима пошта 5,2 милиона грађана пријављено за бесплатне акције. У оквиру тог пројекта еУправе, у септембру 2010. почео је и пријем налога за продају бесплатних акција, прво „Нафтне индустрије Ниш”, а потом и Аеродрома „Београд”. До данас је дато 3,6 милиона налога и извршено преко 5,8 милиона трансакција на шалтерима пошта. „Пошта Србије” је кадровски, технолошки и инфраструктурно спремна да отпочне пријем налога за трговањем акција „Телекома Србије”, Акционарског фонда и свих осталих акција друштава из оквира бесплатних акција за грађане. Додатно, за потребе давања информација грађанима, „Пошта” је у овај пројекат укључила и капацитете свог контакт-центра, интернет сајта и СМС инфраструктуре.
Још један од пројеката еУправе „Поште Србије” је изградња 2.000 километара оптичке макро-комуникационе инфраструктуре дуж пружнихкоридора „Железнице Србије”, коју ће оба система користити првенствено за потребе сопственог пословања, за модернизацију управљања процесима и побољшање квалитета сервиса. У наредне две и по године планирана је изградња по фазама: Београдски чвор, Београд–Ниш и Београд–Шид (I фаза), Београд – Нови Сад – Суботица, Ниш–Димитровград и Ниш–Прешево (II фаза) и Београд–Врбница и остале пруге (III фаза). „Пошта” и „Железнице Србије” су суинвеститори. Та инфраструктура, стопроцентно у власништву Србије, значајна је и државним институцијама – за умрежавање и повезивање свих битних тачака у Републици Србији.
И подршка извозним потенцијалима предузетника један је у низу стратешких пројеката који „Пошту Србије” чине готово незамењивим инфраструктурним системом у Србији. Постекспорт је нова интегрисана извозна услуга „Поште” за око 330.000 малих и средњих предузећа. Почеће ускоро, чим буду испуњени и формални предуслови за то. Подразумева пријем, паковање и преузимање робе од корисника на било ком од 1.500 шалтера пошта, попуњавање једног поједностављеног извозног електронског документа на шалтеру поште или путем интернета, транспортовање, праћење и осигурање пошиљке, on-line размену података са Управом Царина, Агенцијом за привредне регистре и свим осталим надлежним државним институцијама којима су ових подаци неопходни. За привреднике ће ово значити веома једноставну процедуру, краће рокове и мањи број докумената, а за државу повећање извозног потенцијала. Постекспорт је намењен за извозне послове са ограниченом вредношћу која, према тренутним законским прописима, не може прећи износ од 6.000 евра. Пошто мала и средња предузећа чине 99 одсто регистрованих предузећа и производе 60 одсто бруто-друштвеног производа Србије, јасно је колики је значај овог пројекта.

(Аутор је директор Дирекције за ИТ и електронске комуникације
ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”) 

***

Сертификат и интернет
За приступање и рад у централном систему неопходни су квалификовани електронски сертификати „Поште Србије” и интернет конекција. („Пошта” је, иначе, прво квалификовано тело за издавање електронских сертификата, увелико се припрема да постане и прво јавно тело за формирање временског жига, што представља базну инфраструктуру еУправе.) Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу доделило је свим матичним службама квалификоване електронске сертификате, обучило оператере и омогућило приступ централној апликацији путем интернета.

***

Лепеза послова
У оквиру пројекта Електронске размене података о грађанима и успостављања електронске евиденције о држављанима, „Пошта Србије” обезбеђује: израду и инсталирање Прототипа централне апликације за вођење електронске евиденције о држављанима Републике Србије, пренос података из евиденција о држављанима у Прототип централне апликације, ажурирање накнадних забелешки, исправљање грешака које је потребно унети у електронску евиденцију, повезивање, подешавање, тестирање и пуштање у рад Прототипа централне апликације, достављање у електронској форми података из Прототипа централне апликације (по захтеву МУП-а).

 

Женско иновативно
предузетништвo
Искуство
као подршка


Реализацију
пројекта подржало

Кабинет Министра
за иновације и
технолошки развој

-----------------------


У продајним
објектима Трафике
од сада можете купити
Националну ревију

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 81 - руски

Србија - национална ревија - број 80 - руски

Србија - национална ревија - број 79 - руски

Србија - национална ревија - број 78 - руски

Србија - национална ревија - Туризам 2020.

Србија - национална ревија - Број 77

Србија - национална ревија - Број 76

Србија - национална ревија - Број 75Србија - национална ревија - Франкфурт
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - ПекингСрбија - национална ревија - број 74
Србија - национална ревија - број 73
Serbia - National Review, Leipzig
Србија - национална ревија - број 72Туризам 2019.Србија - национална ревија - број 71Србија - национална ревија - број 70
Србија - национална ревија - број 69Србија - национална ревија - број 68Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију