Енергија

„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА”, ДИСТРИБУТЕР ПЛЕМЕНИТЕ ЕНЕРГИЈЕ И ОСЛОНАЦ РАЗВОЈА У СЕВЕРНОЈ ПОКРАЈИНИ
Непрестано унапређивање система
Убрзо ће у оперативну употребу бити стављен најмодернији диспечерски центар у региону, први компанијски контакт-центар, интегрисани Biling, пуштен у рад значајан број електроенергетских објеката, побољшана испорука електричне енергије, проширен спектар услуга купцима, модернизовани фронт-офиси у свим огранцима. „У току ове године инвестираћемо 50 милиона евра у нове објекте, у одржавање мреже и њено оспособљавање за нови ниво оптерећења”, каже др Тихомир Симић, први човек ове компаније


Већ деценијама „Електровојводина”, поред своје основне делатности, представља својеврсни центар развоја. Прати и примењује најновија технолошка достигнућа из домена свог пословања. Готово свакодневно подиже ниво знања запослених и додатно их сертификује, као и експертски ниво свих кадрова који учествују у раду једног овако сложеног пословног система. Дељење знања и искуства саставни је део мисије „Електровојводине”.

ПРИОРИТЕТИ И УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ

Управљање системом по Smart Grid концепту донеће у блиској будућности револуционарне промене, неопходне да би били обезбеђени висока поузданост, ефикасност и флексибилност електроенергетског система. Данашња интензивна припрема кадрова и увођење нових технологија предуслов су за сутрашње остваривање великих послова и развојних циљева, поред осталог и за масовно коришћење обновљивих извора енергије којим располаже северна српска покрајина.
Осим тога, „Електровојводина” се припрема и да убрзо стави у оперативну употребу најмодернији диспечерски центар у региону, свој први контакт-центар, интегрисани Biling, да пусти у рад значајан број електроенергетских објеката и побољша испоруку електричне енергије, прошири спектар услуга купцима. Правећи додатни искорак према својим купцима, модернизоваће и фронт-офис у центрима својих огранака. Овакво опредељење „Електровојводине” значи да ће она понудити још много више и боље и у трговини, да би задржала своје садашње тржишно и пословно лидерство. Скоро лансирање лојалити програма, у сарадњи са Развојном банком Војводине, биће први домаћи организовани и интегрисани наступ у напору да се купцима електричне енергије створе солиднији и лакши услови за плаћање. Квалитет услуге мора бити мерен не само количином испоручене електричне енергије, већ и потпуним задовољством купаца – то постаје трајно корпоративно опредељење које ничим не сме бити нарушено.
– У току ове године инвестираћемо 50 милиона евра у нове објекте, у одржавање мреже и њено оспособљавање за нови ниво оптерећења. На основу искуства из прошле сезоне, овогодишњег плана буџета и динамике извршења планираних послова, очекујемо да ћемо свим својим купцима омогућити потпуну сигурност у снабдевању електричном енергијом – каже директор „Електровојводине” др Тихомир Симић. – Ако се способност и припремљеност електроенергетског система најбоље могу премерити зими, онда је протекла зимска сезона показала да је „Електровојводина” у потпуности спреман део система „Електропривреде Србије”. Тај резултат је постигнут захваљујући изузетно високом степену препознавања потребе за инвестицијама и за одржавањем, уз огроман самопрегорни рад великог броја људи. Бивајући таквим тежиштем развоја, отворили смо нове могућности за развијање економије, али и подизање квалитета живота грађана.
Широко је поље будућих активности, наставља први човек ове компаније. Због појаве инвеститора који би индустријске објекте градили у технолошким парковима или индустријским зонама, активност „Електровојводине” усмерена је и на објекте који би у томе могли бити приоритетни, попут реконструкције трафостанице „Вршац 1” (110/35/20 киловата).
– Ту је предвиђена уградња најсавременије енергетске и заштитно-управљачке опреме. Ради се и на реконструкцији 20-киловатног постројења у трафостаници „Вршац 2”, уз уградњу најсавременије опреме. Подржавајући развој општине Зрењанин, планирали смо реконструкцију трафостанице „Зрењанин 1” (110/35 киловата), где је току израда документације. У Сремској Митровици појављују се значајни инвеститори, па је реконструкција трафостанице „Митровица 1” (110/35/20 киловата), започета пре неколико година, сада настављена. Предвиђена је уградња опреме најсавременије генерације. У Инђији, у индустријској зони, у току је изградња нове трафостанице од 110/20 киловата, са најсавременијом заштитно-управљачком опремом...

ДОПРИНОС ИСКОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Пре четири године било је могуће да се само до 1 одсто енергије у Војводини користи из обновљивих извора. Сада је ситуација нешто боља. Неки капацитети за прераду и коришћење биомасе стављени су у функцију системског искоришћења. Има коришћења геотермалне енергије, енергије ветра, сунца и хидропотенцијала.
Искоришћење енергије ветра још је минимално. До сада се сводило на парцијалне акције. Инвентивни појединци градили су мале ветроелектране да би задовољили своје потребе. На основу пројеката чија је реализација у току, очекује се да ће енергија ветра ускоро бити значајније искоришћена.
– Са Факултетом техничких наука намеравамо да подигнемо прву соларну електрану, и то, по једном од планова, на крову пословне зграде „Електровојводине” у Новом Саду – каже директор др Тихомир Симић. – Ова соларна електрана „Електровојводине” неће бити тек симболична, него ће производити енергију за наше интерне потребе.
На Форуму „Кран Монтана” у Бечу, који се бавио „енергетским сиромаштвом као глобалним проблемом”, директор „Електровојводине” присуствовао је као једини представник привреде Србије.
– Степен одговорности за искоришћење властитих ресурса и праћење енергетске ефикасности, закључено је, приоритетан је задатак свих који очекују развој и квалитет живота за своје грађане. Зато је 2012. година најављена под мотоом „Енергија за све”, с циљем да се мобилишу сви расположиви капацитети човечанства за што рационалније коришћење класичних извора енергије и што снажније примењивање модерних технолошких решења и енергетског менаџмента. Србија у томе има велике резерве. Унапређењем сопствених ресурса и коришћењем расположивих потенцијала, може бити препозната као партнер широм света – каже др Тихомир Симић.

***

Трафостанице и стабилност
Од 2000. године почела је интензивна градња трафостаница свих напонских нивоа. „Електровојводина” данас има 60 трафостаница нивоа 110 киловата. Квалитетом рада обезбедила је да ниједан део њене мреже није угрожен. Постоје, истина, делови који имају мању поузданост. На пример, Банат (у који је мало улагано), затим пограничне општине, првенствено према Румунији и Мађарској, али и поједини делови Срема и Бачке. Таква слика је последица раније смањене потрошње у тим регионима. Сада се ситуација мења.

***

„Ла Пиколина”
– Прва већа ветроелектрана биће „Ла Пиколина”, код Вршца. У сарадњи са „Електровојводином”, инвеститор је покренуо иницијативу за изградњу далековода којим ће ветроелектрана бити повезана на електроенергетску мрежу – каже др Симић. – Снага ове ветроелектране је шест мегавата, што је довољно за снабдевање електричном енергијом 400 домаћинстава са просечном потрошњом. Биће то зелена енергија пласирана у мрежу. Далековод којим ће електрана бити повезана на електроенергетску мрежу дуг је 14 километара, а инвеститор је „Електровојводина”.

 

Женско иновативно
предузетништвo
Искуство
као подршка


Реализацију
пројекта подржало

Кабинет Министра
за иновације и
технолошки развој

-----------------------


У продајним
објектима Трафике
од сада можете купити
Националну ревију

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 82 - руски

Србија - национална ревија - број 81 - руски

Србија - национална ревија - број 80 - руски

Србија - национална ревија - број 79 - руски

Србија - национална ревија - број 78 - руски

Србија - национална ревија - Туризам 2020.

Србија - национална ревија - Број 77

Србија - национална ревија - Број 76

Србија - национална ревија - Број 75Србија - национална ревија - Франкфурт
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - Москва
Србија - национална ревија - ПекингСрбија - национална ревија - број 74
Србија - национална ревија - број 73
Serbia - National Review, Leipzig
Србија - национална ревија - број 72Туризам 2019.Србија - национална ревија - број 71Србија - национална ревија - број 70
Србија - национална ревија - број 69Србија - национална ревија - број 68Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију